เสนอ ลงทะเบียนเราชนะ ม.33 โอนเงินเข้าบัญชี

515

เลขาธิการประกันสังคม แจงรายละเอียดในโครงการ ม.33 เรารักกัน ที่เปิดลงทะเบียนไปแล้วผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยการดำเนินงาน ในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่อนไขโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย

2 ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ

4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564

จากนั้นทางธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ในระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ได้ทาง www.ม33เรารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22-29 มี.ค. และ 5-12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

โดยผู้ประกันตนสามารถใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ในส่วนกรณีของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน

สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 โดยทางธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่าง 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินหรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบายรัฐบาล

สมาชิกทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ ควรโอนเงินจำนวน 4000 บาทเข้าทางบัญชีธนาคารเลย จะได้ไม่ยุ่งยากต่อการรับสิทธิ์

You might also like