เช็กเลย รัฐบาลแจกอี วอยเชอร์ วันละ 5,000-7,000

650

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ วันนี้ 5 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนชนในระยะเร่งด่วน มีมติเห็นชอบมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์การระบาดของ โ ร ค โ ค วิ ด – 1 9 ในระลอกเดือนเม.ย.คลี่คลายลง กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการใหม่คือ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลจะสนับสนุนอี-วอยเชอร์ (E-Voucher) ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

ใช้ได้สูงสุดวันละ 5,000 บาท ในเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 เพื่อไปใช้จ่ายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2564 2564 โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วม 31 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาผลกระทบประชาชนในส่วนลดภาระค่าครองชีพโดยการแจกเงินจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 225,000 ล้านบาท

You might also like