โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

654

วันนี้ 5 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนชนในระยะเร่งด่วน มีมติเห็นชอบมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในระลอกเดือนเม.ย.คลี่คลายลง กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการใหม่คือ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลแจกอี-วอยเชอร์ วันละ 5,000-7,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลจะสนับสนุนอี-วอยเชอร์ (E-Voucher) ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ใช้ได้สูงสุดวันละ 5,000 บาท ในเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 เพื่อไปใช้จ่ายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2564 2564 โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วม 31 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลแจกอี-วอยเชอร์ วันละ 5,000-7,000 บาท ใครที่สนใจเตรียมตัวรอกันได้เลยจ้า

You might also like