ปัตตานี ประกาศเคอร์ฟิว

398

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในช่วงที่ผ่านมาพบผู้ติด CV-19 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้ติดยอดรวมสะสมอยู่ที่ 85 คน และพบว่าในอำเภอเมืองปัตตานี มีผู้ติดมากถึง 54 คน ถือว่ามากกว่าอำเภออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ย งสูงที่รอผลตรวจกว่า 300 คน ทำให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีอยู่ในสภาวะพื้นที่สีแดง

ล่าสุด นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี รายงานถึงสถานการณ์โรคติด CV-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง ที่ประชุมมีมติคณะกรรมการ จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ต้องกำหนดมาตรการเข้มข้นยิ่งขึ้น จึงได้ออกคำสั่ง จ.ปัตตานี เป็นมาตรการ 7 ข้อดังนี้

1. บุคคลเข้ามาปัตตานีจากทุกจังหวัดที่มีความเสี่ย งสูงจะต้องรายงานตัวกับ จนท.ด่านตรวจ จึงเพิ่มด่านตรวจทุกช่องทางที่เข้าปัตตานี ( อ.ทุ่งยางแดง 2 ด่าน)

2. งดออกจากเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เวลา 22.00 – 04.00 น.ของวันถัดไป

3. ร้านอาหาร ร้านน้ำชา งดนั่งทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียว

4. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนเกินกว่า 20 คน เดิม 50 ยกเว้นจัดโดยราชการ

5. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์ ตลาดนัดกลางคืน โต้รุ่ง ปิด 22.00-04.00 น.

6.ปิดสถานบริการฯ ขยายเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น (เดิมปิดถึง 1 พ.ค. 64)

7. งดละหมาดวันศุกร์ ละหมาดตะรอเวียะห์ และละศีลอด ที่มัสยิด ตามมาตรการคำสั่งจุฬาฯ เนื่องจากปัตตานีมีผู้ติดเกิน 50 คน ส่วนการละหมาดฮารีรายออีดิลฟิตรีนั้น อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์

ทั้งนี้คำสั่งจะออก และมีผลบังคับ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 พ.ค.64

ขณะที่ บรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ได้มีเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ตั้งด่านตรวจทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ

You might also like