เช็กเงินโอนเข้า 6 รายการ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 64

652

ได้เฮกันต่อเนื่องเลยทีเดียว สำหรับท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า บัตรคนจน หลังจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพแจ้งเงินโอนเข้าบัตร 6 ราการ ได้แก่

1.ซื้อสิ้นคา 200 -300 บาท

2.ค่าเดินทาง 500 บาท 3.ซื้อก๊าซหุ้งต้ม 45 บาท ( รอบ 3 เดือน )

4.ค่าไฟฟ้า 230 บาท

5.ค่าน้ำประปา 100 บาท

6.ผู้พิ ก า ร 200 บาท

โพสต์ดังกล่าว

You might also like