ลีน่า จัง เผยระวังทำกรรมกับประชาชน

330

“ลีน่า จัง”เ ดื อ ดคน ต า ย โ ค วิ ด 15 รายสาปแช่งระวังบา ป กร รมทำกับประชาชน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. โลกออนไลน์ได้แชร์ค ลิ ปวิ ดี โอ นางลีนา จังจรรจา หรือ “ลีน่า จัง”

ขณะไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดหา วั ค ซี นป้ อง กัน โ ค วิ ด -1 9

ด้วยถ้อยคำหย า บค า ย หลังจากในวันนี้มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก โ ค วิ ด -1 9 ถึง 15 คน

โดย “ลีน่า จัง” ระบุตอนหนึ่งว่า มีเอกชนจะเอาวั ค ซี น โ ค วิ ดเข้ามา โ ด น กี ด กั น

ไม่ให้เอาหลาย ๆ บริษัทเข้ามา แล้วให้พวกตัวเองได้ ไฟเซอร์เข็มละ 600 บาท ราคาเท่ากัน

แต่ไม่เอา ไม่สั่ง ขอสาปแช่งเลย บ า ป ก รรมที่ทำกับประชาชนทั้งประเทศ

ทั้งที่ควร สั่ งหลายๆเจ้า วันนี้ ต า ย 15 ศ พ แล้วจะว่าอย่างไร

You might also like