คลัง ยืนยันไม่เปิดลงทะเบียน เราชนะ เพิ่ม 2.4 ล้านสิทธิ์

381

สำหรับโครงการ เราชนะ ที่หลายคนรอการอนุมัติให้มีการเยียวย าเพิ่มเติม หลังจากมีการแพร่กระจายของ CV-19 ล่าสุด น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของโครงการเราชนะ ออกไปจนถึง 30 มิ.ย.64 จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค.64 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการแพร่กระจายของ CV-19

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า ครม.เห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเพิ่มในโครงการ เราชนะ อีก 2.4 ล้านคน โดยใช้งบกว่า 3 พันล้านบาทนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม และปัจจุบันโครงการก็ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคนที่ ครม.เห็นชอบ เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ

เราชนะ

เนื่องจากที่ผ่านมา ครม.อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้น คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม คลังยืนยัน ไม่เปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ เพิ่ม 2.4 ล้านคน ชี้ครม.อนุมัติงบประมาณมาใช้หลังยอดผู้ได้สิทธิสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้

You might also like