เปิดหลักเกณฑ์ รับ 7,000 บ. รอบ 2

917

โดยเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถรับความช่วยเหลือ และใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายเดิมรับเงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท จำนวน 31.1 ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน และเพิ่มกรอบวงเงินจากเดิม 210,200 ล้านบาท เป็น 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่ม 3,042 ล้านบาท

พร้อมขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการใช้จ่ายจากเดิมได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายได้ในช่วงcv-19รอบใหม่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

สอดคล้องกับนายกรัฐมนตรี ที่บอกว่าจะเดินหน้าโครงการเราชนะ และ ม33 ต่อไป โดยจะประชุมทีมเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ

มีรายงานว่ายังมีงบประมาณที่มาจาก พ.ร.ก.เงินกู้ อีก 240,00 ล้านบาท งบกลางปี 2564 อีก 99,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบcv-19 อีก 40,000 ล้านบาท รวม 380,000 ล้านบาท ที่สามารถนำมาใช้ในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากcv-19 ระลอกใหม่ รวมถึงนำไปใช้อัดฉีดเม็ดเงินลงในระบบและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

You might also like