เช็กสิทธิเลย เราชนะ ประกาศผล ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

363

วันที่ 4 มี.ค.2564 กระทรวงการคลัง ประกาศผลคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ เราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งการประกาศผลคัดกรองครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.ที่ผ่านมา ผ่านจุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 แห่ง จากการให้บริการของ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

เราชนะ

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงิน 4,000 บาท และการใช้สิทธิครั้งแรกได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.นี้ โดยใช้สิทธิผ่าน บัตรประชาชน เพียงใบเดียว สามารถใช้ที่ร้านค้า ร้านธงฟ้า, ร้านค้าเราชนะ และร้านค้าคนละครึ่ง อีกทั้ง ยังสามารถใช้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มี.ค.นี้ และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

วิธีเช็กสิทธิ

– เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

– เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

– กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

– เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

วิธีเช็กสิทธิผ่านคอลเซ็นเตอร์ กรุงไทย

– Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

ผู้ที่ได้-ไม่ได้รับสิทธิ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ เราชนะ หลังจากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ระบบจะขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และจะแจ้งวันโอนพร้อมจำนวนเงินที่โอน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งเหตุผล พร้อมแจ้งให้ ทบทวนสิทธิ โดยผู้ที่จะขอทบทวนสิทธิสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มี.ค.2564 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดเป็นรอบที่ 2 แล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ลงทะเบียน กลุ่มพิเศษ วันนี้คลังเตรียมประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์

You might also like