กำหนดวัน ใช้สิทธิ์ เราชนะ 7,000

681

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้ว เตรียมใช้สิทธิ์จับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าโครงการ 22 เม.ย. – 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า

1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 วงเงินรวม 72,289 ล้านบาท

2.ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีจำนวน 16.8 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 วงเงินรวม 109,289 ล้านบาท

3.ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีจำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 วงเงินรวม 12,036 ล้านบาท

สรุปมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน ผ่านร้านค้าและผู้แระกอบการที่ร่วมโครงการกว่า 1.3 ล้านกิจการ เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบกว่า 193,614 ล้านบาท

โตรงการเราชนะ

You might also like