คุณพ่อ ยืนมองลูก

407

พ่อ ติ ด โ ค วิ ด แ พ ร่ เ ชื้ อ ใส่ลูกน้อย แม่ต้อ งเ สี ย สละเข้า ไปดูแล ทั้งที่ตัวเ องไม่ไ ด้ติ ด

จากกรณีการร ะบ า ดของ โ ค วิ ด – 19

รอบล่าสุดต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ 2564 ซึ่งรอบนี้

เป็นการติดจากสถานบันเทิง ผั บ บ าร์ เป็นจำนวนมาก

จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาเตือนสถานบริการและร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแ อ ล กอ ฮ อล์

ให้คุมเข้มในเรื่องของมาตรการการคัดกร อง โ ค วิ ด

ล่าสุด เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บี บ หั วใ จแล ะหลายคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมาก

หลังได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ตนเองนั้นได้ ติ ดโ ค วิ ด- 19 ซึ่งนำมาแพร่ใส่ลูกน้อย

ทำให้ลูกน้อยนั้นต้องติ ดไปด้วย โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า

-น้องมีนมีเ ชื้ อ Co v i d -1 9 จากผม

-น้องเมย์ไม่ ติ ด แต่ต้องยอมเ สี่ ย ง ติ ดเ พื่อมาเลี้ยงลูก

-ผมไม่สามารถไปหาลูก หรือไปช่วยดูแลได้

-คนที่ต้องเหนื่อยสุดคือน้องเมย์ที่ต้องทำทุกอย่างเอง

คนเราจะต้องเข้มแข็งให้ได้มากขนาดไหนนะ

รู้ว่ามันยาก แต่เรา3คนจะต้องผ่านมันไปให้ได้ 11/04/64

You might also like