ผู้ว่าฯ อัศวิน สั่ง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 3 – 6 เม.ย.

293

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือน เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (59/2564) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 6 เม.ย. 64 โดยประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

ซึ่งคาดว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบในวันที่ 4 6 เม.ย. 64 กรุงเทพมหานครจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น

โดยหลีกเสี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนด้วยการตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทุกสถานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ และขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะให้ถูก ที่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตก พร้อมทั้งตรวจสอบอาคาร บ้านเรือน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง

You might also like