วัน อยู่บำรุง เรียกมาถึงบ้า น

328

วัน อยู่บำรุง ออกหน้าเคลียร์ให้ จากกรณีครอบครัวหนึ่งขายสเต็ก มีรถกระบะแข่งกันมา ก่อนจะ เ สี ย ห ลั ก พุ่ ง ช นร้ า น พ่อวิ่งไปกอดลูกซึ่งยืนอยู่หน้าร้านสุดท้าย เ สี ยชี วิ ต ค า ที่ ส่วน น้องการ์ตูน เ จ็ บ ส า หั ส ผ่านไป 7 ปี กลายเป็นผู้ ป่ ว ย ติ ดเตียง แม่ต้องคอยดูแล

คนขับรับ โ ท ษ ติ ด คุ ก 1 ปี ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว ขณะที่ ศ า ล สั่ งใ ห้ ชำ ร ะ ค่ า เ สีย ห า ย แต่อีกฝ่าย โ พ ส ต์ เ ย้ ย ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย อีกไม่นานคดีหมดอายุความ

ล่าสุด วัน อยู่บำรุง ออกหน้าเ ค ลี ย ร์ เรียกพ่อคนขับชนน้องการ์ตูนมาเจอถึงบ้าน หลังคดีของน้องได้รับความสนใจอีกครั้งเนื่องจากแม่ของน้องการ์ตูนไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แม้คดีผ่านไปกว่า 7 ปี แต่ความ เ จ็ บ ป ว ด ข อ ง ผู้เ ป็น แ ม่ ก็ ยั ง ไ ม่ ทุ เ ล า ล ง กับการที่ต้องเห็นลูกกลายเป็น ผู้ พิ ก า รต ล อ ด ชี วิ ต

โดยแม่ได้เปิดใจเล่าว่า “นาทีที่เห็นคู่กรณีออกมาจากเรือนจำนั้น ต น แ ท บ คุ ม ส ติ ไ ม่ อ ยู่ ซึ่งมีครั้งหนึ่งในใจตนคิดว่า ถ้าวันหนึ่ง ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว ตนจะรอบรวมความกล้าสุดท้าย ขั บ ร ถ ไ ปช น พ ว ก เ ข า ใ ห้ ไ ด้ ลิ้ ม ร สความเจ็บปวดสักครั้ง เนื่องจาก ณ ตอนนี้ตนรู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากเขาเลย อีกทั้งคู่กรณียังสบายดีมาก ไม่ ทุ ก ข์ ร้ อ น หรือต้องทำงานให้เหนื่อยเหมือนเรา”

อย่างไรก็ตาม แม่น้องการ์ตูนก็ยังหวังว่าทาง คู่ ก ร ณี จ ะสำนึกได้ และมาเยียวยาให้ตนกับถูกตามที่ทางศาลสั่งให้ชดใช้ 6 ล้าน แต่ ณ เวลานี้ทางครอบครัวของตนยังไม่เคยได้สักบาท แถมทางคู่กรณียังบอกอีกว่า ไม่มี ไม่หนี และ ไม่จ่าย

ล่าสุด วัน อยู่บำรุง ส.ส.คนดังได้ อ อ ก ห น้ า เ ค ลี ย ร์ ค ดีข อ ง น้องการ์ตูน โดยได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องและติดต่อ เ จ ร จ า กั บ ฝั่ งคู่ ก ร ณี เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (30 มีนาคม 2564)

โดยในตอนแรก วัน อยู่บำรุง ได้โพสต์ว่าได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องการ์ตูนในเบื้องต้นแล้ว และกำลังไปซื้อของใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับน้อง “ผมได้คุยกับคุณแม่ของน้องการ์ตูนแล้วนะครับ…กำลัง ไ ป ซื้ อข อ ง ใ ช้ จำ เ ป็ น ใ ห้น้องแล้วเย็นนี้ผมจะไปเยี่ยมน้องครับ”

ทางด้านคู่กรณีเอง วัน อยู่บำรุง ก็ไม่นิ่งเฉย โดยแจ้งว่าได้ให้คนไป เ ชิ ญ พ่ อข อ ง คู่ ก ร ณี ที่ ก่ อ เ ห ตุ ขับ ช น น้ อ ง ก า ร์ ตู น เข้ามาพูดคุยกันที่บ้าน ซึ่งจะเข้ามาพบตนตามคำเชิญแล้ว

ให้คนไปเชิญพ่อของคนที่ขับรถชนน้องการ์ตูนมาพูดคุยกับผมที่บ้านแล้ว…จะเข้ามาพบผมตอนเย็น ส.ส.วันใส่ใจประชาชน ใจถึงพึ่งได้

You might also like