ด่วน กลุ่มใหม่ล่าสุด ได้ 4,000 ไม่ต้องลงทะเบียน รับเงินได้เลย

286

หลังจากมาตรการ เราชนะ ออกมาเพื่อหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการ ก็มีประเด็นหนึ่งที่ยังคงคาราคาซัง คือ กลุ่มตกหล่น จากเกณฑ์ของมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย แต่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวผ่านมาตรการ เราผูกพัน

ข้าราชการ กลุ่มไหน เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา เราผูกพัน บ้าง?

ล่าสุด กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ เราผูกพัน ว่า ขณะนี้มาตรการเราผูกพันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงินเดือนของข้าราชการตั้งแต่เงินเดือนเท่าไหร่ลงไป

ปัจจุบันมีข้าราชการในระบบจำนวน 1 ล้านคน และลูกจ้างหรือพนักงานรัฐอีก 2 แสนคน ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาว่า ใครสมควรได้รับความช่วยเหลือบ้าง

แต่ข้าราชการที่มีรายได้สูงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการนี้อย่างแน่นอน

ต้องยอมรับว่า รัฐบาลไม่มีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการมานานมากแล้วกว่า 10 ปี เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยครั้งล่าสุดน่าจะเป็นการปรับฐานข้อมูลเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทซึ่งผ่านมานานแล้ว ดังนั้น จึงต้องดูว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง

ข้าราชการได้รับเงินเยียวยา เราผูกพัน เท่าไหร่?

สำหรับในประเด็นเงินเยียวยาที่กลุ่มข้าราชการที่มีรายได้น้อยจะได้รับจากมาตรการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบายว่า วงเงินที่ข้าราชการได้รับจะได้น้อยกว่ามาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่ช่วยเหลือในระบบประกันสังคม เป็นจำนวนเงินรายละ 4,000 บาท อย่างแน่นอน

ข้าราชการได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่? อย่างไร?

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังเปิดเผยอีกว่า ข้าราชการที่มีรายได้น้อยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการทบทวนว่า รูปแบบการช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด เนื่องจากปกติแล้วกรมบัญชีกลางมีการจ่ายเงินให้ข้าราชการเป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้นในมาตรการ เราผูกพัน จะเลือกเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้าราชการที่มีรายได้น้อย หรือจะเป็นการโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพราะข้าราชการบางส่วนได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง และมีการใช้จ่ายผ่านแอพฯเป๋าตังอยู่แล้ว

ทั้งนี้คาดว่ามาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่มีรายได้น้อย จะได้ข้อสรุปหลังเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2564 นี้

You might also like