เส​น​อ​นา​ย​ก ​​ ยกเ​ลิกคน​ละ​​ครึ่งเฟ​ส 3 แต่ขอใ​ห้เรา​ช​นะเพิ่ม

658

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น

ปลัดกกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะได้นำเสนอ รมว.คลัง พิจารณา และนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ส่วนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่นั้น ต้องรอดูนโยบายและงบประมาณ ซึ่งในมุมมองของตนนั้นอยากให้คนที่ควรจะได้ ก็ควรจะได้ทุกคน

ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้านคน หรือ จะขยายจำนวนถึง 30 ล้านคน เท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่นั้น ต้องรอดูเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า โครงการคนละครึ่ง นั้นรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวันหรือไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคน ขณะที่ประชาชนจ่าย 50% เพื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการคนละครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 15 ล้านคน

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่

อย่างไรก็ตามมีประชาชนหลายส่วนแสดงความคิดว่า คนละครึ่งนั้นไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่อยากให้ต่อ โครงการเราชนะมากกว่าเพราะบางคนไม่มีเงินเติมในวอลเลตเพื่อนำมาใช้ต่อนั่นเอง

ทั้งนี้หากมีอะไรคืบหน้าทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบในทันที

เรียบเรียง

You might also like