เกษตรกร แจกข้าวโพดฟรี

563

วันนี้ 12 มี.ค. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นำข้าวโพดหวาน บรรทุกใส่รถกระบะ จำนวน 20 คัน รวมปริมาณข้าวโพดหวานกว่า 50 ตัน และผลผลิตทางเกษตร อื่นๆ เช่น แฟง ฟักทอง มันเทศ นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ฟรี หลังราคาข้าวโพดหวานตกต่ำ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ C.V-19 ทำให้โรงงานรับซื้อผลผลิตข้าวโพดลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดหวานล้นตลาด ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวเพื่อรอรับข้าวโพดหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาสินค้าทางเกษตรมีราคาที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ C.V-19 ทำให้โรงงานที่รับซื้อผลผลิตทางเกษตร ลดปริมาณการซื้อลง เพราะส่งออกไม่ได้ ส่งผลให้เกิดสินค้าล้นตลาด และราคาลดต่ำลง โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ผลผลิตทางการเกษตรที่ ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเดือน ก.พ.64 ที่ผ่านมา ราคายังอยู่ที่ กก.11-12 บาท แต่ปัจจุบันราคาตกลงอยู่ที่ 3-5 บาท ต่อ กก. ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำและสินค้าล้นตลาด จึงมีการนำข้าวโพดหวานมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ชิมฟรี เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนสินค้าทางเกษตรจากเกษตรกร

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เปิดให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตร นำสินค้าทางการเกษตรที่มี มาจำหน่ายบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีแหล่งในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อน

ทั้งนี้ในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน รวมกว่า 12,000 ไร่ และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้ อีกกว่า 3,600 ตัน จึงต้องแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลผลิตที่ล้นตลาด ซึ่งอาจจะต้องประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้มีการนำข้าวโพดหวานไปจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา

แจกข้าวโพดฟรี

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ C.V-19 ด้วยนะคะ

You might also like