เช็กด่วน 8 จังหวัด หนาวจัด เริ่ม 2 พ.ย. 64 นี้

207

วันนี้ 29 ต.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 – 2,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตร ขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป

เเต่ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงแปรปรวน จะมีฝนตกในบางช่วงแต่ไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น

โดยการเข้าสู่ฤดูหนาวในปีนี้ จะสิ้นสุดที่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาว ถึง หนาวจัด ในช่วงเดือน ธันวาคม 64 – มกราคม 65 คือ

พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ เเละ ภาคเหนือ ได้เเก่ จังหวัด เเม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน เลย สกลนคร นครพนม เเละบึงกาฬ

ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

You might also like